Wil je mijn vertrouwenspersoon zijn?

Drie op de tien Belgen sterft een onverwachte dood en laat de nabestaanden achter met veel vragen. Daarom is het belangrijk om de dood bespreekbaar te maken onder vrienden en familie en een vertrouwenspersoon aan te stellen, zodat iedereen meer gemoedsrust geniet.

Wat is een vertrouwenspersoon bij sterfte?

Als we het woord ‘vertrouwenspersoon’ horen, denken we meestal meteen aan de officiële bemiddelaar op de werkvloer. De term wordt vandaag echter meer en meer gebruikt in een minder formele context, met name in de vorm van een familielid of een vriend, en gericht op de toekomst. Want hoe goed we ons dagelijkse leven en werk ook organiseren, over ons leven na de dood hebben we vaak bitter weinig tot niet nagedacht, laat staan er iets voor geregeld.

Stel daarom een vertrouwenspersoon aan. Dat kan een vriend of familielid zijn die na je (onverwachts) overlijden je afscheid kan proberen afstemmen op je persoonlijke, laatste wensen. En ook tijdens je leven is het een troost en ervaar je een zekere rust wanneer je weet dat er iemand is die weet wat jij belangrijk vindt. Deze persoon zal jouw mooiste momenten kennen, glimlachen bij het horen van je favoriete nummers en weten hoe jij herinnerd wil worden. Dat klinkt fijn, toch?

Leef, beleef, geniet!

‘Leef’, het woord is niet meer uit onze leefwereld weg te denken (pun intended). Die tendens heeft misschien wel te maken met de onrustwekkende klimaatveranderingen of bepaalde virussen die ons doen en laten af en toe eens door elkaar schudden … Hoe meer we blijkbaar met onze vergankelijkheid worden geconfronteerd, hoe meer we ‘Leef, alsof het je laatste dag is’ van Hazes Junior uit volle borst van de daken willen schreeuwen. En hoe meer we beseffen dat een vertrouwenspersoon veel kopzorgen voor je nabestaanden kan vermijden.

Ook de media speelt vandaag gretig in op die ‘leefcultuur’, vaak met een eerder ‘doodse’ insteek. Zo zagen we Michaël Pas in de komische dramareeks op Eén ‘Leef’ aan het werk in zijn funerarium en volgde James Cooke in het quasi gelijknamige programma ‘Leef!’ zes levensgenieters, die spijtig genoeg het zwaarste verdict hebben ontvangen.

Een lach en een traan, het beste vaccin

Een lach en een traan, het is het beste vaccin om om te gaan met de realiteit van het leven en de dood. Et voilà, het woord is gevallen: de dood. Sterven, ontnomen worden, overlijden, ter ziele gaan, levenloos worden, onder de grond liggen, heengaan, er het bijltje bij neer leggen … De meeste van ons zijn ervan overtuigd dat alleen al eraan denken, gegarandeerd ongeluk brengt, laat staan dat je erover moet praten. En toch is niks minder waar, integendeel zelfs.

Spreken over de dood zorgt voor een zekere gemoedsrust en zal het rouwproces voor de nabestaanden draaglijker maken. Zeker wanneer er een vertrouwenspersoon in hun midden is die zijn best zal doen om je wensen te verwezenlijken. Praten over de dood met je dierbaren werkt bevrijdend en kan angst en twijfels wegnemen. Al eens geprobeerd?

We sterven allemaal

Zodra we worden geboren, komen we elke seconde een stuk dichter bij het einde. Niemand weet exact wanneer hij gaat sterven. Op zich is dat een zegen, maar anderzijds is het ook een realiteit dat het op elk moment van de dag gedaan kan zijn. Terwijl de meeste mensen nog wel de kans krijgen om een mooi afscheid te nemen, is er helaas ook een grote groep voor wie het einde heel abrupt en compleet onverwacht komt.

En dan stellen wij ons de vraag: als die persoon vanuit de hemel naar beneden zou kijken en hij nog één keer de kans zou krijgen om nog heel even naar beneden te gaan, om nog één keer zijn liefde te uiten, te zeggen wat voor hem belangrijk is en hoe hij herinnerd wil worden, wat zou hem dat waard zijn?

Bespaar je nabestaanden heel wat zorgen en geef hen ruimte om te doen wat ze moeten en willen doen na jouw dood: omgaan met het verlies en tijd nemen om te rouwen. In de YODT-app kan je drie vertrouwenspersonen aanstellen die al jouw voorkeuren ontvangen wanneer je overlijden is bevestigd. Zo weten je nabestaanden wat je laatste wensen waren en krijg jij een des te persoonlijker afscheid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email
© 2021 | powered by AroWeb
Deze app vervangt in geen enkel geval een notaris of een andere officiële instantie, en de wensen die vastgelegd werden in de app zijn helemaal niet bindend, noch juridisch afdwingbaar ! De app bevat tevens GEEN informatie over hoederecht, eigendommen, paswoorden of geldzaken.